Hırsızlığa Karsı Garanti Belgesi

Hırsızlığa Karsı Garanti Belgesi

Bir ilke imza attık ve "dunyanın en dayanıklı kapısına", "hırsızlığa karsı garanti belgesi" ekledik. Bu garanti belgesi ile istediğiniz güvenliği ve dayanıklılığı sizlere sunuyoruz. 

 • GARANTİ ŞARTLARI

  SUR ÇELİK KAPIYI satın alan müşteri fatura bilgilerini onaylatma amacıyla, şirket merkezimize bildirimde bulunmalıdır. (kapının takıldığı adresi, kendi iletişim bilgilerini, cep, ev ve iş telefonlarını, elektronik posta adresini) garanti@surcelikkapi.com adresine e – posta yolu ile göndermeli ya da 444 1 SUR (787) no lu telefonda kaydını yaptırmalıdır.

   

 • Bildirimin yapıldığı andan itibaren garanti başlamış olacaktır. Bu bildirimden sonra Sur Çelik Kapı tarafından sınırlı garantinin başladığını gösteren bir yazı Müşteri’ye gönderilecektir.

 • Hırsızlık garantisi 15 şubat 2013 tarihinden sonra satılan SUR markalı çelik kapılar ( Üzerinde MUL-T-LOCK Markalı, 4 turlu, geometrik kilitlemeli özel üretim merkezi kilit ile birlikte olması durumunda ) için geçerlidir. Ayrıca garantinin geçerli olması için olay anında  kapının tüm kilitlerinin TAMAMEN kilitlenmiş ( 4 tur ) olması gerekmektedir.

 • Garantinin geçerli olabilmesi için, kapıda zorlama, darbe ve kuvvet uygulayarak yapılan müdahale söz konusu olmalıdır.

 • SUR ÇELİK KAPININ takıldığı konut veya işyeri, meskûn mahal içerisinde olmalı, toplu yaşamdan uzak alanlarda bulunmamalı  ve iskân ruhsatı bulunmalıdır. Mevsimsel olarak kullanılan konutlarda iş bu garanti sadece konutların yoğun olarak kullanılan dönemlerinde geçerlidir. Villalar hiç bir şekilde bu garanti kapsamına alınamaz.

 • Hırsızlık olayının vukuu bulması halinde, müşteri ilgili emniyet birimine derhal bildirimde bulunmalı ve olayla ilgili düzenlenen polis tutanağı ile beraber, 24 saat içerisinde SUR çelik kapının aşağıda belirtilen üretici firmasına bildirimde bulunmalıdır. Müşteri, hiç bir şekilde söz konusu hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptığı şikayeti geri alamaz veyahut şikayeti sonuçsuz bırakıcı, hırsızların cezasını azaltıcı irade açıklamalarında bulunamaz. Kapı, hırsızlığın meydana geldiği yerde ve aynı koşullarda Sur Çelik Kapının incelemesine hazır bulundurulmalıdır.

 • Eğer hırsızlık olayı gerçekleşebilmiş ise, emniyet yetkilileri tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağına yazılan maddi hasarın, müşterimizin satın almış olduğu SUR çelik kapının, olay tarihindeki perakende satış tutarı oranındaki hasar bedeli, üretici firma tarafından karşılanacaktır.  Müşterinin somut olarak ispatladığı maddi zarar miktarı, perakende kapı değerinden düşük ise Sur Çelik Kapı tarafından Müşteri’ye ispatlanan miktar kadar ödeme yapılır.  Oluşan hasar, kapının  parekende satış değerinden fazla olması durumunda da Sur Çelik Kapının sorumluluğu kapının parekende satış değeri ile sınırlıdır.

 • Hırsızlık olayı sonrası çalındığı iddia edilen nakit para, altın, mücevher, antika eşya, tablo, çek, kambiyo senedi, hisse senedi vasfındaki kıymetli evrak ve eşyalar iş bu garanti kapsamına dâhil değildir.

 • İş bu garantinin geçerli olabilmesi için SUR çelik kapının yetkili satıcısından, fatura karşılığı alınmış olması ve kapı montajının yetkili satıcı tarafından ya da aynı satıcı tarafından yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından yapılmış olması gereklidir.

 • İş bu garantinin geçerli olabilmesi için, montaj işleminin mutlaka betonlama tekniği ile yapılmış olması gerekmektedir. İş bu sınırlı garantide belirtilen bütün şartları kontrol etme yükümlülüğü münhasıran müşteriye ait olup aksi halde müşteri bu sınırlı garantiden faydalanamaz.

 • İş bu garanti  müşteri tarafından Sur Çelik Kapı’ya bildirim yapılması şartıyla fatura tarihinden itibaren 5 ( beş) yıl boyunca bir defaya mahsus geçerlidir.

 • İş bu garanti 4777 sayılı Tüketiciyi Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca tüketici lehine genişletilerek yorumlanamaz. Taahhüt edilenin dışında başkaca bir maddi ve manevi tazminata konu edilemez. İş bu garanti şartlarını SUR Çelik Kapı tek taraflı olarak değiştirebilir, gerektiğinde son verebilir.

 • İş bu garantiden doğan ihtilaflarda Aydın Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • Değerli müşterimiz;

 • Eğer iş bu garanti belgesini okumuş iseniz şu an “Dünyanın en güvenli çelik kapısına” sahip olmuşsunuz demektir.

 • Kapınızı, huzur içerisinde sevdiklerinize açmanızı diliyor, sadece sizin açabileceğiniz SUR kapıdan, evinizin içerisine huzur, bolluk, bereket ve mutluluk girmesini diliyoruz.

 

Facebookta Paylaş